Vegas Las lezingen - school & avond

Vitalski - Frankenstein

Lezing over frankenstein

In 2018 is het fantastische Monster van Frankenstein exact 200 jaar oud. Al die jaren lang is het de mensheid blijven fascineren hoe de waanzinnige Dokter zo'n gruwelijk wezen tot leven heeft kunnen brengen. Maar minstens zo verbluffend is het idee, dat dit verhaal is ontsproten aan het brein van een negentienjarige Engels meisje, Mary Shelley. Ze was de dochter van twee roemruchte vrijdenkers, de echtgenote van de onstuimige dichter Percy Shelley, de schoonzus van Lord Byron. In zijn gekende levendige stijl verhaalt Vitalski over deze oer-romantische levens, over de vonken die het tragische monster adem inbliezen, en ook over hoe dit huiveringwekkende creatuur, het Monster van Frankenstein, tot vandaag de dag blijft voortleven.

Première 18 januari 2018 in de Permeke bib in Antwerpen.

Mary Shelley had niet het gemakkelijkste huwelijk. Er was veel overspel en leed. Onder meer 3 doodgeboren kinderen en de zelfmoord van haar halfzus en Percy’s ex-vrouw.

Na het lezen van Duitse spookverhalen daagde Byron zijn vrienden uit een eigen verhaal te verzinnen. De opdracht spoorde Mary aan tot het schrijven haar wereldberoemde boek.

Prometheus was waarschijnlijk de grootste inspiratiebron voor Shelley, aangezien de ondertitel van haar boek ‘The Modern Prometheus’ is. Volgens de legende stal deze figuur uit de Griekse mythologie het vuur van de Olympische goden, waarna hij het aan de mensheid gaf. De mensen op aarde leerden met het gestolen vuur metaal bewerken.

In het verhaal rende Victor uit zijn laboratorium weg nadat hij zag dat zijn gecreëerde ‘vriend’, het uiterlijk van een monster had. Het schepsel bleef in angst, verdriet en verwarring achter. Hoeveel goede daden het monster ook verrichtte, telkens werd hij veracht vanwege zijn angstaanjagende uiterlijk.

Hij vroeg Victor een vrouw voor hem te maken, maar tijdens dit proces vermoordde de wetenschapper haar. Uit wraak doodde het monster Victor zijn vrouw.

Bij de naam Frankenstein wordt vaak gedacht aan het monster dat opstond uit de dood. Frankenstein is echter de achternaam van Victor, de schepper van het naamloze wezen.

Er zijn talloze verfilmingen en toneelstukken gebaseerd op dit verhaal van Mary Shelley. Het verhaal blijft dan ook voortleven in tallloze variaties.

Foto's