Theater

Nele Van den Broeck - het geld

Kwest#3 : het geld

KWEST#3: HET GELD is het derde deel van KWEST, een reeks theatrale lezingen met telkens een wetenschappelijk thema als onderwerp. Deze voorstelling gaat over economie, over de grote financiële systemen die, vrijwel onzichtbaar, vele facetten van ons leven beheren.  Nele maakte ook reeds KWEST#1: HET BREIN en KWEST# 2: DE KOSMOS. 

U kan deze 3 kwesten ook samen boeken voor een onderhoudende avond met veel humor !

KWEST#3: Het Geld is een ontroerende, eerlijke voorstelling, die erin slaagt economische informatie te combineren met een persoonlijk verhaal over keuzes maken en proberen een eigen zin aan het leven te geven. Door de afwisseling van autobiografische verhalen en de geschiedenis van de banken- en beurscrash maakt Nele Van den Broeck bankieren begrijpelijk op mensenmaat. 

Een jaar geleden verhuisde Nele naar Londen. Ze ging het maken. Door een combinatie van zelfoverschatting, astronomische huurprijzen en de zwakke euro heeft ze zichzelf vooral armer gemaakt. In afwachting van haar grote doorbraak klust ze bij als straatmuzikant. Zou ze niet beter haar ambities een beetje temperen, terugkeren naar België, en een echte job zoeken? Ondertussen hoort ze exotische woor- den op de radio. Crisis. Kredietrating. Staatsschuld. Begrotingstekort. Noodlening. Ondertussen ziet ze bankiers in pak huilend in elkaar storten op straat. Ondertussen passeert ze regelmatig Calais, waar ze een stukje papier dat paspoort heet moet laten zien.

Maar ook over rechtvaardigheid, over de vraag hoe wij, met al onze dromen en ambities, en in de wereld waarin we leven, toch kunnen proberen een goed mens te zijn.

-----

Nele Van den Broeck werkt momenteel aan een reeks met Vincent Bal voor Koekentroef, ze schrijft een column voor De Standaard, was lange tijd te zien in Iedereen Beroemd en werkt intussen naarstig verder aan de tweede CD van Nele Needs A Holiday. 

-----

PERS

"Nele Van den Broeck stelt zich in haar performances zeer kwetsbaar op. Naarmate de zogezegde les vordert, wordt het ook duidelijk dat het over de zoektocht gaat van een jonge volwassene in een doolhof van familiale constructies en situaties tegen de achtergrond van een immens uitdijend universum. Het persoonlijke wordt tegenover het algemeen menselijke geplaatst. Als een gevoelig en haast onooglijk stofje zoekt het mensdom een plaatsje tussen het onoverzichtelijke sterrenstof. De queeste van de jonge actrice is meteen een poging om in tijd en ruimte te ontsnappen aan de geestelijke beperktheid van kennis en inzicht. Maar ontsnappen aan gevoeligheid kan blijkbaar niet. De aanvankelijk zakelijke nuchterheid van de uiteenzetting moet tenslotte wijken voor de onvermijdelijke druk van persoonlijke, meer intieme ervaringen en gevoelens over eenzaamheid en verdriet die haar meteen met beide voeten op de grond zetten. De aparte weg die Nele Van den Broeck in het theaterlandschap zoekt en de contacten via haar band Nele Needs A Holiday met andere disciplines en met het buitenland, onder meer met het Belgisch-Oostenrijks gezelschap Motschnik, wijzen er op dat ze haar horizon almaar weidser wil zien. Met Het Brein en De Kosmos als tweedelige kennismakingsproductie, schept ze in elk geval meer dan gewone verwachtingen." (Roger Arteel inTheatermaggezien)

Foto's

Media

Downloads