Vegas Las lezingen - school & avond

Mieke Vogels

De rekening van de verzuiling

Het gaat niet goed in welzijnsland.

De Vlaming staat van de wieg tot het graf op een wachtlijst: werkende ouders zijn hopeloos op zoek naar kinderopvang, mensen met een handicap staan op een wachtlijst om aangepaste zorg te ontvangen, jongeren die echt wel opvang nodig hebben, worden terug naar huis gestuurd en ouderen die noodgedwongen de stap naar het rusthuis zetten, moeten rekening houden met een wachttijd van minstens  een half jaar. Ondanks mooie woorden over het warme Vlaanderen, regeert de kille bureaucratische afstandelijkheid.

Mieke vogels vraagt zich af hoe het zo ver is kunnen komen? 

Want onze belastingdruk is weliswaar vergelijkbaar met die in de Scandinavische landen. Maar wat betreft de dienstverlening die we ervoor terugkrijgen, bengelen we onderaan.

De voormalig minister van Welzijn en Gezondheid, legt de oorzaak bij de zuilen. België  is het enige Europese land dat zo veel overheidstaken uitbesteedt aan het verzuilde middenveld. En dat middenveld blijft buiten schot als het gaat over besparen en efficiënter besturen.

Nochtans zijn net daar enorm veel efficiëntiewinsten te halen door met dezelfde middelen meer zorg te organiseren en wachtlijsten weg te werken.  Mieke vertelt over de mogelijkheden en de kansen aan de hand van verhalen en voorbeelden uit de praktijk. Want er is hoop, het kan anders.

Door de omslag te maken van een verkokerde zorg naar een buurtgebonden, nabije zorg, kan komaf gemaakt worden met de onaanvaardbare wachtlijsten. In het laatste deel van haar lezing schetst Vogels haar zeven hefbomen voor deze verandering.

---

Mieke Vogels studeerde politieke en sociale wetenschappen in Antwerpen. In haar politieke loopbaan was ze o.a. kamerlid, Vlaams parlementslid, schepen in Antwerpen, Vlaams minister van Welzijn en Gezondheid en voorzitter van Groen.

Van 2003 tot 2006 doceerde ze welzijnsbeleid aan de Erasmushogeschool in Brussel.

De rode draad doorheen  haar carrière: de aandacht voor wie zorg en ondersteuning nodig heeft en de manier waarop het beleid hiermee om gaat. Want tijdens haar parcours door de welzijnssector botst ze steeds weer op de machtshonger van de verzuilde organisaties, die elke verandering hypothekeren en ervoor zorgen dat Vlaanderen steeds meer achterop gaat lopen.

In 2014 stopt ze met actieve politiek. Een klein stukje van haar memoires vertrouwt ze toe aan het boek: ‘De rekening van de verzuiling’. Stoppen met actieve politiek betekent voor haar niet het einde van haar engagement, wel integendeel. Want er is een  alternatief voor de verzuilde zorg, een warm Vlaanderen is haalbaar! Vogels wil die alternatieven aan de man / vrouw brengen via lezingen, debatten, publicaties, ... 

______________________________________________________________

Op verzoek werkt Mieke Vogels voor u een lezing op maat uit. Ze kan hiervoor beroep doen op een grote parate kennis over onderwerpen als: kinderopvang, ouderenzorg, jeugdzorg, zorg voor personen met een handicap…

Mieke is ook inzetbaar in panelgesprekken, debatten en workshops. 

Foto's