Theater

Kurt Defrancq

De binnenzak van de ziel

Na een bezoek aan de Dossinkazerne in Mechelen keer je terug naar huis met een onbehagelijk gevoel .
Hoe is zoiets ooit kunnen gebeuren ?
Tienduizenden mensen die vanuit een kazerne in ons land vervoerd werden naar vernietigingskampen.
‘Dit is een voltooid verleden tijd’, wil je denken.

Onderweg naar huis razen de zware trucks je voorbij.
Vrachtwagens waarin mensen op de vlucht zich verstoppen in de hoop op een beter leven .
Dit is de tegenwoordige tijd.
Hoe komt het dat zoiets kan gebeuren ?

Tijd om daarover een voorstelling over te maken en ze overal, in elk dorp, in iedere school, in elk godvergeten gat te gaan spelen.

Recensie Het Nieuwsblad - lees ze HIER !

En, geen paniek ! Het is niet omdat het onderwerp zwaar beladen is, dat er in de Binnenzak geen humor of poëzie zou zitten. 

Acteur Kurt Defrancq  werkte voor dit project samen met auteur Herwig Deweerdt  en de Dossinkazerne .

De Binnenzak van de Ziel is een voorstelling voor iedereen vanaf 10 jaar.
Liefst voor ouders samen met hun kinderen, grootouders met hun kleinkinderen.
Misschien leeft er nog een overgrootvader of overgrootmoeder die achteraf kan vertellen wat hij of zij zelf heeft meegemaakt .

Tekst: Herwig Deweerdt
Met: Kurt Defrancq
Regie: Herwig Deweerdt
Foto: Benny Degrove
Lay-out: Aagje Vanimpe
 


Coproductie met de Dossin Kazerne Mechelen

Kazerne Dossin is een museum, memoriaal en onderzoekscentrum over Holocaust en Mensenrechten. Het museum vertrekt vanuit het Belgische verhaal van Jodenvervolging en de Holocaust om te reflecteren over hedendaagse fenomenen van racisme, uitsluiting en discriminatie. Daarnaast wil Kazerne Dossin ook een analyse maken van groepsgeweld in de samenleving, als mogelijke opstap naar genocide. Zo draagt dit museum bij tot een educatief maatschappelijk project waarin burgerzin, democratische weerbaarheid en verdediging van individuele basisvrijheden centraal staan.

 


 


Foto's