Lezingen

Kris Peeters

Mobiliteitsexpert : nieuw boek : weg van het systeem !

Kris Peeters zijn nieuwe boek "Weg van het systeem" (uitgeverij Vrijdag) is net uit ! De nieuwe lezing biedt een zicht op de toestand in de wereld maar ook hoop ! Het kan anders !

Kris Peeters, also known als ‘de andere Kris Peeters’ (de echte, zegt hij zelf) wordt meer en meer een toonaangevende stem in het maatschappelijk debat rond mobiliteit. Ook in Nederland wordt hij vaak gevraagd als spreker.

Het bewustzijn groeit dag na dag dat verkeer ons verstikt. Meer en meer steden en gemeenten zijn op zoek naar een ommekeer. Kris Peeters, tot enkele jaren terug nog fietsambtenaar van de stad Antwerpen (tevens de laatste), hamert in diverse lezingen op de nood tot inzicht.

Hij won in 2016 de Moro Persoonlijkheidsprijs.

Zijn oplossingen zijn niet altijd voor de hand liggend. Allen elektrisch rijden om schonere lucht te bekomen, Kris Peeters vindt dat niet zo slim. Rekken van een mobiliteitssysteem dat ten dode is opgeschreven noemt hij dit. Hij kijkt naar bomen langs wegen die gekapt worden, naar airbags die de inzittenden van een auto beschermen en de megabumpers die andere weggebruikers de lucht in katapulteren. Hij verklapt hoeveel 4x4 is... Kris Peeters biedt nieuwe inzichten en zorgt voor een andere kijk op mobiliteit. Brandend actueel dus !

NIEUWE LEZING ! WEG VAN HET SYSTEEM

Oliecrisis, economische crisis, terreurcrisis, bankencrisis, eurocrisis, vluchtelingencrisis, Oekraïnecrisis... De laatste vijftig jaar lezen als één lange processie van crisissen, de ene bovenop de andere. Terwijl de gezondheidscrisis nog woedt, dient de klimaatcrisis zich aan, met daarbovenop een democratie- en biodiversiteitscrisis. Moeten we ons niet stilaan beginnen afvragen of we wel te maken hebben met een systeem in crisis? Zou het kunnen dat het eerder gaat om een crisissysteem: een systeem dat zijn eigen crisissen genereert?

In deze lezing neemt socioloog, antropoloog en verkeerskundige Kris Peeters u mee in een verhaal over de toestand van onze wereld. Die is zorgwekkend, maar gelukkig zijn er ook uitwegen en is er dus ook hoop. Kris Peeters geeft u graag een preview van waarheen die ons kunnen leiden. Daarbij is de broodnodige scheut humor nooit ver weg, zijn overtuiging getrouw dat 'overleven' maar zin heeft als we ook nog kunnen 'leven'.

Duur van de lezing: 45'-120', af te spreken, ook in functie van debat met het publiek 

 

VERVOERSREGIO'S

De Vervoersregio's... Wat zijn ze? Wat doen ze? Wat drijft hen?
Kris Peeters laat zijn licht schijnen over de nieuwe vervoersregio's en vertelt wat we er (niet) van mogen verwachten.
Kris Peeters zou niet de andere Kris Peeters zijn als hij daarbij geen uitstapjes maakte naar het ruimere mobiliteitsveld. Wat zijn de mobiliteitsuitdagingen vandaag en wat kan de rol van het openbaar vervoer daarin (niet) zijn? Hoe verhoudt mobiliteit zich tot onze ruimtelijke ordening?
Wees gerust, we gaan niet gedeprimeerd naar huis. Eindigen doet hij met een pak inspirerende suggesties en voorstellen waarmee de vervoersregio's vandaag nog aan de slag kunnen gaan.

 

KLIMAAT EN MOBILITEIT 

"Mobiliteit en klimaat. Steeds vaker worden ze in één adem genoemd. Als één groot probleem meer bepaald.Volgens de enen moeten we ons daar maar bij neerleggen. Mensen zijn nu eenmaal verslaafd aan hun auto en het klimaat is toch om zeep.Volgens anderen zal het zo’n vaart niet lopen: als we straks allemaal elektrisch gaan rijden komt het alsnog goed.

Echt? ‘Mobiliteitsveranderaar’ Kris Peeters is daar niet zo zeker van. De technologische evolutie van de ingenieurs zal zorgen voor de kunstmatige levensverlenging van een  systeem dat ten dode is opgeschreven. 

Toch is dat geen reden tot wanhoop. Er is immers een alternatief dat we zelf in handen hebben. Alleen moeten we daarvoor eerst anders leren kijken naar mobiliteit. En naar het leven. Klinkt dit zweverig? Bij deze dan de garantie dat het minder zweverig zal zijn dan het ‘Freude am Fahren’ van BMW."

HET VOORRUITPERSPECTIEF : Kris Peeters over auto-matisch denken en de auto in ons hoofd

Wellicht ontkent u het nu nog ten stelligste, maar na het horen van deze lezing geeft u waarschijnlijk deemoedig toe er ook één te zijn. De 20e eeuw heeft ons tot impliciete autodenkers gemaakt: mensen voor wie de auto onbewust de nieuwe maat en de nieuwe norm is geworden. Hoe kan het anders dat "ik ginder sta" en toch naast jou, dat we een airbag aan de binnenkant en een koebeugel aan de buitenkant vanzelfsprekend vinden, dat we honderdtwintig per uur langzaam vinden en naast elkaar fietsende scholieren hinderlijk? Kris Peeters neemt u mee op ontdekkingstocht in de realiteit die u meende te kennen. En als klap op de vuurpijl verklapt hij u hoeveel 4x4 is…

VAN AUTO ZONDER TOEKOMST NAAR TOEKOMST ZONDER AUTO : Kris Peeters over mobiliteit in de toekomst

Als wij ons klimaat kunnen veranderen, waarom zouden wij dan onze mobiliteit niet kunnen veranderen? Dat willen we niet, zegt u? En als Kris Peeters u nu eens vertelde dat het moment niet veraf is dat we dat niet meer te kiezen hebben? (Het abalemma, heette dat in ‘Het Transgalactisch Liftershandboek’: een situatie waarin er nog maar één mogelijke keuze is, die we niet kunnen maken.) Of, als u dat liever hoort (we nemen aan van wel), dat wij dat eigenlijk wél willen? Straffe kost? Wacht tot u gehoord heeft over zwarte zwanen, de laatste Duitse Keizer en het vegetariërsprobleem. Of hoe (auto)mobiliteit bij nader inzien toch iets heel anders is dan gedacht.

WANDELBUFFET MET LEKKERS UIT DE VERKEERSJUNGLE : Een wandeling met mobiliteitsexpert Kris Peeters.  Maximaal 30 wandelaars

Wilt u graag wandelen met een mobiliteitsexpert? Dat kan! Want wat is er consequenter dan een mobiele lezing over mobiliteit? 

Denk aan een wandelbuffet voor de geest waarbij we ons laven aan de klank van de stad of de stilte van het dorp en ons te goed doen aan wat de verkeersjungle aan lekkers biedt.

Mobiliteitsexpert Kris Peeters laat je je eigen omgeving met andere ogen zien. Samen met jou hakt hij zich een weg door het woud van borden, waadt hij door de verkeersstroom en strandt hij af en toe op een verkeerseiland. 

Tussen de 4x4’s wijst hij op zebra’s, giraffen en olifantenpaadjes en maakt je stapsgewijs vertrouwd met de wisselwerking tussen mobiliteit en stedenbouw, tussen verkeer en architectuur, tussen mensen en infrastructuur.

Kortom, hij maakt je letterlijk en figuurlijk streetwise. Na de wandeling zal wat alledaagse is nooit nog vanzelfsprekend zijn.

PS. De wandeling kan ook virtueel gebeuren aan de hand van een powerpointpresentatie-op-maat-van-uw-stek.  (capaciteit: 150)

 ___________________________________________________________

De lezingen/wandeling van Kris Peeters zijn ook beschikbaar voor de 3de graad middelbaar onderwijs.

Op eenvoudig verzoek werkt Kris Peeters voor u een lezing op maat uit. Hij kan hiervoor een beroep doen op een grote parate kennis over (duurzame, of in zijn woorden: toekomstbestendige) mobiliteit, files, veiligheid in het verkeer, ruimtelijke ordening, ecologie, ... bedenk het maar, hij spreekt erover. Maar wel op zijn eigenwijze wijze, zodat u naar huis gaat met een heel nieuwe woordenschat, of wist u misschien al wat burkarijders zijn, aflaatpalen of de zonde 30?

Foto's

Agenda