Lezingen

Johan Braeckman - Maakbare mens

Over de maakbare mens

In het bijbelse boek Prediker was de vraag retorisch: "Wie kan recht maken wat God krom heeft gemaakt?" In onze tijd begint het er sterk op te lijken dat de mens hiertoe wel degelijk in staat is.

Sedert de ontrafeling van de structuur van DNA in 1953 is de kennis van het erfelijke materiaal van levende organismen spectaculair toegenomen.
Wat in de negentiende en vroeg twintigste eeuw begon met erwten en fruitvliegjes, resulteerde in het begin van de eenentwintigste eeuw in de ontrafeling van het menselijke genoom.

De mogelijkheden die dit met zich meebrengt om onze erfelijke eigenschappen te manipuleren zijn potentieel bijzonder groot.

Maar ook op allerlei andere vlakken neemt de maakbaarheid van de mens sterk toe, denk aan voortplanting, breinchirurgie, orgaantransplantatie….

In deze voordracht bespreken we de ethische uitdagingen waarvoor de wetenschappelijke inzichten en technische mogelijkheden ons plaatsen.

Foto's