Lezingen

Johan Braeckman - Darwin

Darwins moordbekentenis

Geen enkele wetenschappelijke theorie beïnvloedt zo dramatisch ons denken over de natuur en onszelf als Charles Darwins evolutietheorie.

In de woorden van de Amerikaanse filosoof Daniel Dennett is Darwins theorie een universeel zuur; ze lijkt alles aan te tasten, ook eeuwenoude en vastgeroeste overtuigingen.

Het is dan ook niet te verwonderen dat de discussies en controverses, die gestart zijn op de dag dat Darwins boek Over het ontstaan van soorten werd gepubliceerd, tot op heden voortduren. Veel debatten over Darwin zijn niet louter wetenschappelijk van aard.

Darwinistisch denken gaat evenzeer over religie, moraal, cultuur, gedrag en alles wat we als typisch menselijk beschouwen. 
Sommigen zijn daar bijzonder opgetogen over, anderen vinden het een gruwel. In deze voordracht worden deze kwesties uitgelegd en vanuit historisch en wijsgerig perspectief ontleed.

Gaandeweg wordt duidelijk wat evolutie betekent, en waarom Darwin schreef dat zijn overtuiging dat soorten kunnen evolueren bijna gelijk stond aan het bekennen van een moord.

Foto's