Lezingen

Frank Van Laeken & Paul Beloy

We have a dream!

100 jaar geleden gebruikte de Belgische filoloog Théophile Simar voor het eerst de term 'racisme' in een wetenschappelijke studie. Een goede gelegenheid om de link te leggen tussen 1922 en 2022, vinden Paul Beloy en Frank Van Laeken. Ze doen dat met een boek ('We have a dream! Racisme vroeger en nu', uitgegeven bij Houtekiet, vanaf 21 maart 2022 in de winkel), lezingen, deelname aan colloquia en debatten, enzovoort.

Paul en Frank brengen een kort overzicht van de lange geschiedenis van racisme en discriminatie, waarbij ze passeren langs de slavernij, de Ku Klux Klan, kolonialisme, Holocaust, apartheid, Vlaams Blok en #BlackLivesMatter, en ook de pseudowetenschappelijke theorieën die aan de basis liggen van racisme overlopen. 

Daarna stappen ze over naar de situatie in Vlaanderen: leefomgeving, onderwijs, woningmarkt, arbeidsmarkt, politie en justitie, politiek, sport, (sociale) media en cultuur, inbegrepen stereotypes (Zwarte Piet!). Zo krijgt de toeschouwer een tegelijk beknopt en overzichtelijk, en toch ook vrij volledig beeld van racisme en discriminatie in de hedendaagse samenleving.

Zeggen dat er racisme is in de wereld is één ding, er iets aan proberen te doen een ander. Wij hebben een droom! (Vrij naar Martin Luther King) Op het einde van een lichtjes deprimerende uiteenzetting bieden Paul en Frank, met de steun van tal van experten, een reeks aanzetten tot oplossing, om dat gigantische probleem uit de wereld proberen te helpen, zodat er toch licht is aan het eind van die donkere tunnel. We have a dream! En Paul Beloy en Frank Van Laeken komen die graag tot bij u brengen.

Foto: Nico Van Dam

Foto's

Agenda