Vegas Las lezingen - school & avond

Dirk Draulans - In De Putten

In de putten

"In de Putten" is een informatieve voordracht doorspekt met humor en anekdotes, en geïllustreerd door een PowerPointpresentatie. De voorstelling is gebaseerd op het gelijknamige boek dat in april 2016 verschijnt bij Uitgeverij Polis.

Deze lezing kan ook voor scholieren !

Nooit eerder heeft een diersoort zo’n nefaste invloed op zijn leefomgeving gehad als de mens. Andere soorten verdwijnen aan sneltreintempo uit onze natuur. Maar zoals altijd en overal zijn er in de evolutie van het leven naast verliezers ook winnaars: opportunistische soorten die het goed doen in het zog van de superopportunist die wij zijn.

Bioloog Dirk Draulans woont aan de rand van een natuurgebied dat gecreëerd werd als compensatie voor natuur die verloren ging bij de uitbreiding van de Antwerpse haven. Vanuit zijn luie zetel ziet hij zeldzame grutto’s, lepelaars en kiekendieven. Maar hij ziet ook Canadese en Egyptische ganzen die het gebied inpalmen, en hij ziet vossen die natuurbeschermers met een dilemma opzadelen.

De regio rond de natuurgebieden Putten West en Putten Weiden is een conflictzone, want de belangen van landbouw, industrie en natuur lijken er onverzoenbaar. Natuurliefhebber Draulans beleeft en evalueert de situatie vanop de frontlijn. Hij neemt het standpunt in van de natuurminnaar die meent dat niet alleen kwetsbare mensen, maar ook kwetsbare dieren aandacht verdienen.

Er is geen ongerepte natuur meer in ons land, er is alleen nog natuur die gedoogd wordt, of die gemaakt wordt op plaatsen waar ze zo min mogelijk in de weg ligt. Dat geldt niet alleen bij ons, maar op veel plaatsen in de wereld. Natuur trekt in een door economie gestuurde maatschappij bijna automatisch aan het kortste eind. Dirk Draulans schetst waarom dat doodjammer is.

------

Dirk Draulans (°1956) is bioloog, journalist en schrijver.

De kempenzoon studeert biologie aan de KU Leuven en blijft er lang hangen om een doctoraat te maken. Als nieuwbakken doctor in de wetenschappen gaat hij aan de slag aan de prestigieuze universiteit van Oxford, waar hij zich bekwaamt in de gedragswetenschappen.

Midden jaren tachtig wordt hij – bijna per ongeluk – redacteur van het weekblad Knack. Per nog groter ongeluk wordt hij huisbioloog van het televisieprogramma De Laatste Show. Zo is hij verplicht zijn wetenschappelijke inzichten te vertalen naar een groot publiek: de dieren worden in zijn evolutionaire verhalen vervangen door mensen. Veel verschil maakt het niet.

De bekendste bioloog van Vlaanderen heeft één goeroe: Charles Darwin, de man die de wereld de evolutietheorie schonk. Als jonge snaak reisde hij de wereld rond aan boord van de Beagle. Een reis die Dirk Draulans op vraag van Canvas en de VPRO, en op wat oudere leeftijd, overdeed.  

Foto's

Agenda