Humor, Literair

Delphine Lecompte

Niemand vult het podium zoals Delphine Lecompte. Zoveel spitsvondigheid en humor vind je zelden verenigd. Ze leest voor, ze declameert, maar haar teksten en way of performing zijn niet te beschrijven, laat staan te evenaren. Er wordt gelachen en gebulderd door het publiek. Vreemd denkt u voor een poëzieavond. Wat een frisse wind, wat een verademing, wat een poëtisch genot! Lecompte brengt je in een roes.

Deze waarachtige dichteres des Vaderlands won In 2010 de C. Buddingh’-prijs voor haar poëziedebuut De dieren in mij. In 2011 ontving ze de prijs voor letterkunde van de provincie West-Vlaanderen. Intussen werkt ze gestaag verder aan een indrukwekkend oeuvre waarin de kruisboogschutter, de bokser en andere vreemde mannen een prominente rol spelen. 

“Delphine Lecompte is de Florence Nightingale van de hedendaagse Vlaamse poëzie, in het harnas van Jeanne d’Arc” - Knack

Op het moment dat we dit schrijven start Delphine in De Slimste Mens. 

Nu nog als deelnemer. Wij gokken erop dat u haar later ook als jurylid zal terugzien.

Foto (c) Johan Jacobs

Foto's