Vegas Las lezingen - school & avond

Bruno Vanobbergen

Het kind van onze dromen

Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen over de status van kinderen in onze samenleving.

Het kind bestaat niet en kinderen zijn divers... elke mens is anders, elk kind is anders.

Bruno Vanobbergen vertelt u in deze lezing alles over de status van kinderen in onze samenleving.


Hét kind bestaat niet. En toch worden we iedere keer opnieuw aangetrokken door de idee van het gemiddelde kind. Statistieken, percentielen, ontwikkelingsschema's ... het zijn de instrumenten bij uitstek waarmee we kinderen vandaag in kaart brengen. Interessanter dan te focussen op het gemiddelde, is aandacht te besteden aan de veelheid aan beelden van kinderen die er vandaag bestaan. Kinderen vereenzelvigen we met de natuur, kinderen zijn ‘gevaarlijk jong’. Ze consumeren en vallen samen met een steeds breder arsenaal aan labels. Dit vooral om onszelf als volwassene een spiegel voor te houden. Hoe verhouden wij ons tot de verschillende beelden van kinderen die er bestaan? En ook: wat zegt dit over onszelf?

Want hoe we kijken naar kinderen zegt alles over onszelf. 

 

 Bruno Vanobbergen (1972) is Doctor in de Pedagogische Wetenschappen. Hij heeft een grote interesse voor de geschiedenis van het kind in onze contreien. Tegelijk maakt hij zich regelmatig zorgen over de positie van kinderen in onze samenleving van vandaag. In zijn spreken en schrijven over deze thema’s bouwt hij voort op zijn ervaringen als onderzoeker en docent aan de Universiteit Gent, de Universiteit Groningen (2006) en de Rutgers University Camden (2008) en als kinderrechtencommissaris (sedert 2009). Bruno Vanobbergen schrijft diverse bijdragen voor zowel nationale als internationale tijdschriften. In 2014 verschijnt zijn boek “Het kind van onze dromen”. Hij was lid van de raad van bestuur van het Onderzoekscentrum Kind & Samenleving en is lid van de raad van het bestuur van HETPALEIS. Hij is juryvoorzitter van de Prijs Filson Steers Mariman, beter gekend als de tweejaarlijkse Vlaamse prijs van de opvoeding van de Koning Boudewijn Stichting.  


Foto's