Kinderen, Lezingen

Anne-Marie Van Herck

Adem in adem uit

Reis in de aarde

Voor eigen Wijze kinderen.

ADD, ADHD, ASS… geen groep kinderen, of er zijn “speciale” bij. Het brengt veel vragen met zich mee: wat is er van aan? Is dit een nieuwe hype of niets nieuws onder de zon? En vooral: hoe ga je ermee om? In het kluwen van mogelijke theorieën en oplossingen gaat Anne-Marie Van Herck naar de kern: het eigen innerlijke kind.

Anne-Marie ontwikkelde een methode die het mogelijk maakt om dat innerlijke kind terug te voelen, en zo echte verbinding te maken met kinderen. Op die manier kunnen we hen eindelijk werkelijk begrijpen, aanvaarden en ondersteunen. Tijdens de interactieve lezing “Adem in, adem uit” licht ze deze methode toe. 

Ze nodigt alle deelnemers uit tot introspectie aan de hand van belevingsoefeningen. Een theoretische omkadering zorgt daarbij voor voldoende handvaten om de aanpak ook te begrijpen.

De lezing vertrekt van de belevingsworkshops waarin Anne-Marie haar methode zelf toepast. Ook haar recent verschenen boek “Reis in de aarde” is een metafoor van een innerlijke reis. Jong en oud gaan zo samen met de figuurtjes Ti, Mo en Thé op zoek naar zichzelf. Bij het boek hoort ook een luisterbeleving met een visualisatieoefening die luisteraars meevoert naar de zachte, warme buik van Moeder Aarde. De oefening is gratis verkrijgbaar via  
https:/soundcloud.com/user-955235739

Deze lezing kan ook geboekt worden in combinatie met het belevingsmoment “Reis in de aarde”.

 

BIOGRAFIE
Anne-Marie Van Herck (1958) is master in de Psycho-energetica. Daarnaast volgde ze opleidingen in intuïtieve ontwikkeling en innerlijk leiderschap, waar ze nu ook zelf les in geeft. Anne-Marie praktiseert Vipassana meditatie. Bovenal is ze als moeder van vijf, grootmoeder van veertien, en pleeg- en onthaalmoeder een ervaringsdeskundige. Anne-Marie geeft deze uitgebreide kennis en ervaring wekelijks door in haar workshops, met veel succes bij zowel kinderen als volwassenen.

*Ook inzetbaar in panelgesprekken, debatten en workshops.

Foto's